Met In-Between wil het Zinkae-collectief haar werking verbreden, differentiëren en professionaliseren door vooral de klemtoon te leggen op het inhoudelijk artistieke.

In de intieme ruimtes van het kasteel Borluut willen we een publiek aanspreken dat een open dialoog wil aangaan met de auteurs en hun werk.

Voor een terugblik op deze succesvolle eerste editie nodigen we je uit onderstaande video te bekijken.

In 2020 beloven we verder te gaan in hetzelfde elan !

Noteer alvast onderstaande data in je agenda !