Met In-Between wil het Zinkae-collectief haar werking
verbreden, differentiëren en professionaliseren door vooral de
klemtoon te leggen op het inhoudelijk artistieke.

In de intieme ruimtes van het kasteel Borluut willen we een publiek
aanspreken dat een open dialoog wil aangaan met de auteurs
en hun werk.

Une main tendue … !
Freddy Van Vlaenderen