Welke instrumenten hebben we nodig om narratieve beeldexpressie aan te reiken en eilanden van
creativiteit te verbinden tot een tentoonstelling van de toekomst? En hoe kunnen we ons utopisch
denken realiseren in de praktijk?
Niet alleen het streven naar gelijkaardige verhoudingen tussen auteurs en hun werk zijn de
uitgangspunten, maar ook de verbeelding in de kunst en het zoeken naar juiste participatieve
werkvormen worden in rekening genomen, willen we een prefiguratieve foto-expressie een boeiend
podium geven. We kaderen onze werking dan ook in de eerste plaats binnen een compleet
participatief gebeuren. De auteurs van verschillend pluimage worden hierdoor niet verplicht
grootschalig te denken, want voor ons is de verstaanbaarheid van hun werken het allerhoogste
goed om opbouwend en visueel overstijgend te zijn. Bovendien gaan we uit van een
zelforganiserende dynamiek die ons moet toelaten het klassiek artistiek gebeuren te doorbreken,
zowel bij de fotograaf als bij de groep. We realiseren dus exposities met een verbindende dynamiek
en denken permanent na over het bereiken van andere ontwikkelingen met de bedoeling te
verbinden en te vervlechten.
De magie van de fotografie is zoeken. Het is een manier van bewegen en ruimte creëren. Een
organisatie moet daarbij een weloverwogen plan hebben. Het cultuurleven is een woestijn en we
moeten onze eigen weg bepalen, willen we banale schoonheid overstijgen. Actuele visuele
expressie brengen in een land waar het surrealisme uitgevonden werd, is dus beseffen dat afstand
genomen moet worden van onze traditionele benadering van situaties en gebeurtenissen. Dat het
over en uit is met de gelijk lijkende beelden. De werkelijkheid is fake en artistieke creativiteit is pure
persoonlijkheid.
We staan aan de start van een nieuw verhaal, een nieuw project. In september willen we er opnieuw
staan. De voorgelegde proefstukken doen ons het beste vermoeden omdat tal van auteurs vanuit
een andere context hun onderwerpen benaderd hebben. Ze zijn er in geslaagd om realiteit om te
zetten in emotionele verhalen soms met intuïtie maar vooral met pure schoonheid gekoppeld aan
een magie van evocatieve emotie. Met “Zest for Visual Expression” hebben we de betekenis van
beelden gewijzigd met de bedoeling vooral de toeschouwer, de kijker, de kans te geven zijn eigen
waarheid in te vullen, taboes te doorbreken.
ZINKAE Foto Fest 2018: een eigentijds realisme met tedere kwetsbaarheid !

Freddy Van Vlaenderen