Als lid van de commissie ‘Burgerparticipatie’ van de cultuurraad van de Stad Gent is het evident dat ik mij vragen stel over het besturen van een stad in functie van de socioculturele ontwikkelingen binnen de diverse cultuuruitingen. Zo blijkt duidelijk dat het ontwikkelen van een artistieke dynamiek binnen een stad totaal verschillend is van deze op provinciaal, gewestelijk of landelijk vlak. Samengevat: de niveaus zijn verschillend en dus ook de agenda’s.

Zetten we vervolgens in dat opzicht de werking van een collectief als Zinkae tegenover de werkzaamheden van een provinciaal of landelijk steunpunt, dan stellen we vast dat die veel complexer is en een grotere pragmatische aanpak vereist. De kloof met de beoefenaar is immers veel dichter en dus verhouden de krachtsverhoudingen zich anders en reëler. De vraag die zich hier bijgevolg opwerpt is: hoe moet een plaatselijke groep dit concreet invullen?

Een lokale werking moet alvast veel groter zijn dan de activiteiten rond de kerktoren. Met de grote verstedelijking is de verbondenheid met het ommeland immers veel groter. Zo moet een groepswerking op een juiste schaal uitgewerkt worden, want er zijn veel meer beoefenaars, bewonderaars en bezoekers. Er moet dus snel een radicale herziening of herdefiniëring komen van de interne werking van verenigingen. Faciliterend werken, oog hebben voor een jong en dynamisch publiek, de verwachtingen van de bezoeker inschatten, openstaan voor elke vorm van innovatie, ‘urban commons’ implementeren en een maatschappelijke beeldcultuur uitdragen moeten de pijlers vormen van de moderne organisatie van morgen. Tevens moet er dringend een post nationalistisch beleid ontwikkeld worden met een humaan samenleven op basis van verschil. Dit betekent ook dat zij die zich engageren om als volwaardig bestuurslid te fungeren zich ook buiten de groep moeten informeren en documenteren. Dit om concrete inspraak te verzekeren met allen die deel uitmaken van het project waarvoor men staat.

In de allerlaatste dagen van 2016 (29-12) werd bij Zinkae nog maar eens een brainstorming opgezet om opnieuw de werking bij te timmeren en nieuwe uitdagingen vorm te geven. We kunnen zo alvast de toekomst gerust tegemoet zien en we zullen niet nalaten zowel op de algemene vergadering als tijdens de komende werkvergaderingen toelichting te geven. De grote openheid van Zinkae staat immers al lang borg, niet alleen voor schitterende artistieke realisaties, maar ook voor onze verbondenheid en vriendschap! Alvast wens ik iedereen een schitterend 2017 toe, vol goede gezondheid en met heel veel inspiratie !

Freddy Van Vlaenderen